Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn bao lâu? Trường …

Tải về mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mới nhất 2023: Tại Đây. Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn bao lâu? Trường hợp …

Điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản được quy định …

- Thời hạn của Giấy phép khai thác khoáng sản là thời gian khai thác khoáng sản xác định trong Dự án đầu tư khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định 158/2016/NĐ-CP nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Khoáng sản 2010, cụ thể là ...

Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính …

Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp sau ngày Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ có hiệu lực, trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Q) là trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác, nằm trong ...

Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Hộ kinh doanh quy định tại Khoản 2 Điều 51 Luật khoáng sản 2010 được phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu …

Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Mẫu đơn, tờ khai; Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 1: 0: Mẫu số 01 - don tham gia dau gia khoang san.docx: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực …

Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Dịch vụ bưu chính. 10 Ngày làm việc. - Chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc khi nhận được văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Cục thuế địa phương …

Sản lượng khoáng sản khai thác thực tế các mỏ nước khoáng…

Sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của các mỏ nước khoáng, nước nóng thiên nhiên là trung bình cộng của các giá trị sản lượng được xác định từ các nguồn số liệu sau: Số liệu sản lượng từ thống kê, tổng …

7. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: - Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi …

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định …

Theo Điều 60 Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản như sau: (1) Việc tiếp nhận hồ sơ thực …

Có những loại báo cáo nào liên quan đến hoạt động khoáng sản?

- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản và kế hoạch tiếp tục khai thác (khi đề nghị gia hạn, điều chỉnh Giấy phép) lập theo Mẫu số 43. Báo cáo liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Mức phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng …

- Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản bằng 60% mức thu phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Biểu …

Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Nhóm khoáng sản nước nóng, nước khoáng và khí CO2. 1. Nghị định cũng nêu rõ căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính trên các căn cứ theo công thức sau: T = Q x G x K 1 x K 2 x R. Trong đó: T- Tiền cấp quyền khai thác ...

Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng …

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 1/4/2023 phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chấm dứt các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản manh mún, hiệu quả kinh tế thấp.

Nhà nước thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như thế …

Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 03 tháng đối với trường hợp sau thời hạn kỳ cuối cùng của năm phải nộp mà không nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của năm đó hoặc không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của ...

Quyền khai thác khoáng sản có phí, chí phí đấu giá như thế …

1. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các quyền sau đây: a) Tham khảo tài liệu địa chất, khoáng sản liên quan đến khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan. b) Khảo sát ...

Khoáng sản là gì? Điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Điều kiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Tại khoản 2 Điều 53 Luật Khoáng sản 2010 sửa đổi 2018 quy định tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các điều kiện sau đây: - Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò ...

Định hướng khai thác khoáng sản Việt Nam | Mining Vietnam

– Xây dựng và phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản với công nghệ hiện đại, phù hợp điều kiện của Việt Nam, nâng cao hệ số thu hồi khoáng …

Có được hoàn trả tiền cấp quyền khi giảm trữ lượng được phép …

Chào ban biên tập, công ty tôi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nhưng chúng tôi trả lại một phần diện tích khai thác nên trữ lượng khai thác giảm, bây giờ có được xin hoàn trả tiền cấp quyền khai thác được không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp..

Trách nhiệm nộp báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản được …

Công ty chị có thực hiện khai thác khoáng sản từ cuối năm 2020 và năm 2021 đã thuê người làm các báo cáo kết quả hoạt động với Sở Tài nguyên môi trường hằng năm, năm nay chị không thuê bên ngoài làm nữa mà công ty chị tự làm. Vì thế chị muốn biết mỗi năm chị cần ...

Thực trạng và giải pháp cho hoạt động khai khoáng, nhìn từ …

Khai thác khoáng sản đem lại nguồn kinh tế lớn cho địa phương, tuy vậy môi trường sống là vô cùng quan trọng. Để đạt được mục đích cả về lợi ích kinh tế lẫn bảo vệ môi trường, ngoài việc thực hiện theo pháp luật, cụ thể là Luật Tài nguyên môi trường, còn đòi hỏi các nhà đầu tư, các đơn vị ...

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (GIA HẠN) UỶ …

- Tổng công suất khai thác: 2.305.000 m3/năm. - Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác đồng thời là trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 2.305.000 m3. - Thời hạn khai thác: 01 (một) năm, kể từ ngày 01/7/2022 đến ngày 01/7/2023.

Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản. 4. Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản. 1. Các khái niệm. – Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, …

Thông tư 17/2020/TT-BTNMT lập bản đồ mặt cắt khu vực được khai thác …

Khai thác VLXD phải cập nhật bản đồ hiện trạng 01 năm/lần. Đây là yêu cầu được đưa ra tại Thông tư 17/2020/TT-BTNMT quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định ...

Khai thác khoáng sản là gì? Khai thác khoáng sản tiếng …

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Luật Khoáng sản 2010 thì khai thác khoáng sản được hiểu như sau: Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm khai thác, chiết xuất, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan. Ngoài ra, bạn cần hiểu thêm ...

Nhiều địa phương để doanh nghiệp khai thác khoáng sản khi …

Đặc biệt, việc khai thác khoáng sản chưa có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền diễn ra ở nhiều địa phương như Thành phố Hải Phòng (CCT khu vực Vĩnh Bảo – Tiên Lãng có 03 doanh nghiệp khai thác nước; Tỉnh Nghệ An (huyện Đô Lương 15 doanh nghiệp; Quỳ Hợp 03 doanh nghiệp ...

Xử phạt vi phạm liên quan khai thác khoáng sản …

Xử phạt vi phạm liên quan khai thác khoáng sản độc hại. * Xử phạt vi phạm các quy định về khu vực khai thác khoáng sản độc hại: - Theo Khoản 15 Điều 2 Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm …

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

1.1. Công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỉ lệ 1: 50.000 phần đất liền. Thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản, sau 10 năm thực hiện, đã hoàn thành 14 đề án với tổng diện tích là 42.550 km2 ...

Bình Thuận: Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các dự án khai thác khoáng sản

Giấy phép số 134/GP-TTĐT do Cục QLPT, TH và TTĐT cấp ngày 07/10/2022 Trụ sở: NV31, Khu đô thị Trung Văn, p. Trung Văn, q. Nam Từ Liêm, Hà Nội ĐT: 024 3556-4001 Fax: 024 3556-8941 Email: [email protected] Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Chịu trách nhiệm xuất bản: Trịnh Lê Nguyên …

công ty khai thác khoáng sản

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Đức - Tự hào là đơn vị tiên phong trong ngành. khai thác khoáng sản gồm: Than đá, than gầy, than mỡ, than antraxit,.. Quặng đồng, quặng kẽm, quặng sắt, quặng mangan,.. ☞ Ứng dụng: Trong ngành công nghiệp nặng, luyện kim, nhiệt điện, hóa học,..

Đánh giá trữ lượng khoáng sản tại 4 địa phương

Theo đó, tổng trữ lượng quặng đã khai thác là 393.315 tấn; tổng trữ lượng quặng ilmenit còn lại trong phạm vi được cấp phép khai thác 7,57 ha đến cốt +70m cấp 122 là 1.973.374 tấn tương đương 220.821 tấn TiO2.

Hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai, khai thác khoáng sản …

Cụ thể, TTCP xác định việc xác định tạm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định số 500/QĐ-BTNMT ngày 4/3/2015, do ông Nguyễn Văn Thuấn ký (thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ TN-MT) mới tính phần khai thác lộ thiên 55.192.000 tấn, không tính phần trữ lượng ...

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web