Ghép file PDF

Cách kết hợp các file PDF trực tuyến: Kéo và thả các tài liệu PDF của bạn vào trình kết hợp PDF. Sắp xếp lại từng trang hoặc toàn bộ file theo thứ tự mong muốn. Bổ sung thêm file, xoay hoặc xóa file nếu cần. Nhấp vào 'Ghép …

Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa

Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: Điều 1. Đối tượng Hợp đồng. Đối tượng của Hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. Điều 2. Thành phần Hợp đồng. Thành phần Hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý ...

Gói thầu số 5: Cung cấp O-ring, seal, phốt

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1, mời thầu Gói thầu số 5: Cung cấp O-ring, seal, phốt: SXKD EVNGENCO1

Cọc vuông bê tông

Beton 6 là đại diện duy nhất trong mọi giao dịch hợp đồng cung cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn, hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan (vận chuyển, đóng ép cọc, lao phóng …

Tra cứu Mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG VỀ SẢN XUẤT, CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO. Từ khóa: hợp đồng cung ứng dịch vụ sản phẩm báo chí, cung ứng dịch vụ sản phẩm xuất bản. Cập nhật: 14/10/2023. Tải về. 8.

Mẫu hợp đồng mua bán cung cấp vật liệu xây dựng mới nhất …

Mẫu hợp đồng mua bán cung cấp vật liệu xây dựng mới nhất 2021? CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————— …

Mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ song ngữ Việt Trung

Xin giới thiệu mẫu bản dịch Hợp đồng dịch vụ bảo vệ tiếng Trung () ở dạng song ngữ Việt-Trung được dịch bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS. Mẫu hợp đồng này rất hữu ích đối với các công ty bảo vệ Việt Nam muốn ký kết hợp đồng dịch vụ bảo vệ ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8820:2011 về Hỗn hợp bê tông …

1 Phạm vi áp dụng. 1.1 Tiêu chuẩn này đưa ra trình tự hướng dẫn thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa nóng theo phương pháp Marshall. 1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng với loại hỗn hợp bê tông nhựa chặt, sử dụng chất kết dính là nhựa đường thông thường (bitum) hoặc nhựa đường ...

Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng Mới Nhất

Hợp đồng mua bán sắt thép có thể coi là một loại hợp đồng nhỏ trong hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng nên cũng tương tự như hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng. Hợp đồng mua bán sắt thép sẽ có hiệu lực giữa cá nhân, nhóm cá nhân hoặc tổ chức để ghi nhận ...

CỘ1* HOÀ XÃ Ộ C ê NG +ĨA V NAM do

1. Bên A đồng ý cung cấp và Bên B đồng ý sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Bên A để thực hiện các giao dịch được đăng ký tại Phụ lục 01 của Hợp đồng này. 2. Việc đồng ý sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Bên B theo Hợp đồng này được hiểu

Ho so 05, 06

I. TÌNH HUỐNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ ... Hiệu lực và số bản của Hợp đồng 8. Hợp đồng này chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng này phải được lập thành văn bản. Các …

Tổng hợp nội dung word Petrolimex

Ngày 18/01/2010, Petrolimex đã chính thức ký hợp đồng cung cấp dài hạn mặt hàng dầu diesel với Công ty Xăng dầu Kuwait (KPC). Theo hợp đồng đã ký, trong năm 2010, KPC cung cấp cho Petrolimex các loại dầu diesel DO 0,25% và 0,05% với số lượng từ 4 đến 5 tàu aframax theo điều kiện ...

(PDF) PHẦN 5 -SẢN PHẨM ASPHALT VÀ MẶT ĐƯỜNG

PHẦN 5 -SẢN PHẨM ASPHALT VÀ MẶT ĐƯỜNG Xử lý bề mặt bằng láng nhựa hai lớp -Mục 05600 CHỈ DẪN KỸ THUẬT -PHẦN 5 MỤC 05600 -XỬ LÝ BỀ MẶT BẰNG LÁNG NHỰA HAI LỚP (DBST) MỤC LỤC ... Tỷ lệ áp dụng chính xác cần thiết để cung cấp một bề mặt đồng nhất hoàn hảo ...

ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ …

Dịch vụ thông tin di động mặt đất được cung cấp ngay khi Bên A giao kết hợp đồng. 1.3 Chất lượng dịch vụ: Được niêm yết công khai tại các điểm giao dịch, trên website của Bên B Điều 2: Điều kiện cung cấp, sử dụng dịch vụ. 2.1 Đối với Bên A.

Mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ [CHUẨN NHẤT NĂM 2022]

Ghi chú:Số công cụ sẽ được trang bị theo yêu cầu công việc thực tế tại KVBV. 1.5. Cung cấp dịch vụ bổ sung: 1.5.1: Bên A có quyền yêu cầu bên B bằng văn bản hay Phụ lục hợp đồng về việc sử dụng số lượng …

Hợp đồng chuẩn

trong số những Phương Thức Thực Hiện trừ phi có sự đồng ý Bằng Văn Bản bởi Bên B. 2.3 Phí Dịch Vụ: 2.3.1 Dịch vụ chung: Trong suốt thời hạn hợp đồng có hiệu lực, Bên B sẽ cung cấp miễn phí cho Bên A khoản Phí Dịch Vụ chung. 2.3.2 Dịch vụ chuyên biệt:

Mẫu (ngắn) Hợp đồng mua bán bê tông xây dựng (Dùng cho …

Trách nhiệm của Bên B. - Cam kết cung cấp bê tông đúng thoả thuận giữa các bên và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan do nhà nước bạn hành; - Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ …

Phớt chắn dầu chịu nhiệt kép PTFE Oil Seal

Phớt chắn dầu Akoken Oil Seal. Phớt chắn dầu chịu nhiệt Akoken PTFE Oil Seal. Akoken PTFE Oil Seal là loại vòng phớt chắn dầu chịu nhiệt độ cao, có nhiều tính năng vượt trội, khả năng tự bôi trơn, chống mài mòn, chống ăn mòn hóa học như chịu axits, kiềm và các chất ô-xy hóa. Được s ử dụng chính cho máy nén ...

Mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ, dịch vụ tư vấn...

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên mang tính ràng buộc về mặt pháp lý. Theo đó, người cung cấp dịch vụ phải làm việc thay cho người thuê và người thuê dịch vụ phải trả tiền tương ứng. Dưới đây là …

Thông tư 58/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn …

Sau khi ký hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích nạo vét, duy tu luồng hàng hải, các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải và các đơn vị tư vấn khảo sát đo đạc, tư vấn giám sát được tạm ứng không quá 30% giá trị …

Hợp Đồng

Hợp đồng Bê tông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Tâm Đại Phúc ----- Số: 1108/HĐKT-SĐ/2018 HỢP ĐỒNG KINH TẾ (V/v: Mua bán bê tông thư­ơng phẩm) - Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2006.

bitumen

bitumen được cung cấp bởi Công Ty TNHH Petrochemicals Trading Vietnam ở tại tp. hồ chí minh (tphcm). Liên hệ (028) 39321179, (028) 39321189, 0906 659 921 để biết thông …

Bê tông asphalt thiết kế thành phần

Xác định thành phần hỗn hợp VLK. phép (Bảng 1) – đảm bảo độ đặc hợp lý. Bài giảng thiết kế thành phần bê tông nhựa (bê tông Asphalt) hướng dẫn chi tiết phương pháp thiết kế cấp phối cho bê tông nhựa theo các tiêu chuẩn hiện hành của …

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA

Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: Điều 1. Đối tượng Hợp đồng. Đối tượng của Hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ …

ĐIỀU KHOẢN CHUNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

ĐIỀU KHOẢN CHUNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; ... Đối tượng của Hợp đồng là một, một số hoặc tất cả các dịch vụ (dưới đây gọi tắt là "Dịch vụ") sau đây: a. Dịch vụ LeasedLine Internet.

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1651-1:2018 Thép cốt bê

TCVN 1651-1:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ …

TCVN 1651-1:2008. Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh …

TCVN 1651-1:2008 được biên soạn trên cơ sở ISO 6935-1:2007; JIS 3112:2004 và GB 1499:1998 TCVN 1651:2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985 ; TCVN 6285: 1997 ; TCVN …

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Trong phạm vi thực hiện Hợp đồng này, Bên B có những quyền hạn và trách nhiệm như sau: 3.1. Trách nhiệm. - Đảm bảo giảng viên và nội dung đào tạo đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng; - Cung cấp các tài liệu giảng dạy cho bên A, bao gồm bài giảng, tài liệu mẫu; - …

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9340:2012 về Hỗn hợp bê tông …

5.8.4 Thời gian trộn (tính từ thời điểm cấp xong vật liệu đầu vào đến thời điểm trộn được hỗn hợp bê tông đồng nhất) phải tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị. Có thể tham khảo thời gian trộn cần thiết trong Phụ lục A.

HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ THIẾT BỊ TIN HỌC

Khi số lượng thiết bị có hoán đổi hay thay đổi (tăng hoặc giảm) so với Hợp đồng này, phải thông báo bằng văn bản cho Bên B trước 05 (năm) ngày làm việc. Việc không thông báo trước đồng nghĩa với việc Bên B sẽ không hỗ trợ như theo cam kết. 6.

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web